Cultural China
Cultural China
推特 臉書  
文化中国
文化中国
抗戰勝利七十週年(之五)
作者:孔捷生


其九

七擒縱罷柘弓閑,堠火復嚴南詔關。

列國壇場刑白馬,一軍猿鶴下烏蠻。

渡瀘屢厄桃花瘴,蝕血漸成貞竹斑。

前後出師應有表,鐃鼙千里唱刀環。

註:刑白馬指屠宰白馬的歃盟儀式。

 
 

其十

榆塞久埋三尺劍,龍沙誰辨七星文。

虎頭夜向戎符合,猿臂曉同昆玉焚。

數喋血千餘戰伐,盡成仁百二將軍。

何期勳業歸秦隴,白荻如幡醮亂墳。

——《纵览中国》首发 —— 转载请注明出处
本站刊登日期: Tuesday, September 1, 2015
关键词: 抗戰勝利七十週年
特別專輯: 抗戰勝利70年
拉长版的‘’14年抗战‘’心怀叵测
抗戰精神與統一理念 ——郝柏村答記者問
因为我们没有共同的历史记忆
杨小凯与刘道玉
台公布 “习马会”闭门会议马英九发言内容
閱兵藍簡史
陳瓊書與習近平:一場巾幗與鬚眉的戰爭
协商不出民主——日本投降之后(四)
纪念抗战胜利,怀念郑老伯
史詩巨卷《浩氣長流》美國首展側記 (四)
为最终彻底消灭法西斯而努力
"光复委”与《黄花岗》杂志在台湾举行纪“念国军抗战,光复民国大陆”国际研讨会
西方国家普遍抵制:北京大阅兵遭遇俄罗斯综合症
兩篇抗戰英烈紀念文章
西南联大的路:谁说中国政府不重视教育?!
美国三位前总统后代抵台出席抗战胜利七十周年纪念活动
红色的阅兵式,蓝色的抗战史?
連戰出席閱兵 並沒有個人身分可用
不为和平而谈——日本投降之后(三)
“保閱兵藍”與法西斯
其他相关文章